Prisexempel

Några prisexempel på vad vi kan erbjuda:

 


Bergvärmepump NIBE F1245

6 kW, 140m Fast pris (med ROT-avdraget)
8 kW, 160m Fast pris (med ROT-avdraget)
10 kW, 200m Fast pris (med ROT-avdraget)

 

Bergvärme konverteringar av villa (direktverkande el), ca 150 kvm.

Pump 8 kW, inkl. 12 radiatorer, ett hål på 160 meter.
Pris: 160.000:- (med ROT-avdraget)

 

Luftvatten, likvärdig som ovan.
Pris: 135.000:- (med ROT-avdraget)


Genom att installera en NIBE värmepump kan du minska energikostnaden med upp till 80%. Detta beror på att värmepumpens främsta energikälla (bergvärme, ytjord, grundvatten eller sjövärme från en intilliggande sjö) är gratis.

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Trygghetsförsäkring
Privatperson med en gällande villahem- eller fritidshusförsäkring erhåller vid köp av en bergvärmepump (typ 1126, 1145, 1226, 1245, 1150, 1250) eller en luft/vattenvärmepump (typ 2026 eller NIBE SPLIT) en sexårig kompletterande trygghetsförsäkring på hela värmepumpsanläggningen. Försäkringen ersätter avskrivningsavdrag och självrisk. Ersättningen för självrisken maximeras till 3000 kr. Trygghetsförsäkringen kan förlängas.

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

<<<<<

<<<<<<<<<<>>>>>

<<<<<<<<<<>>>>

<<<<<>>>>>